Den store leasingguide (FAQ)

Kort introduktion til leasing 

Den dårligste investering du kan foretage dig er at købe en ny bil. I modsætning til for eksempel boliger og aktier vil du aldrig komme ud for, at du kan sælge bilen igen for flere penge, end du købte den for.

Leasing giver dig mulighed for at have din egen bil i en given periode, og alt efter hvilken leasingform du vælger, kan du aflevere bilen igen bekymringsfrit, eller du kan få mulighed for at køre rundt i en dyrere bil, end du ellers ville have råd til.

Der findes et hav af forskellige leasingformer, og det kan være svært at forstå forskellene og forpligtelserne forbundet med dem. Har du svært ved at finde rundt i den store jungle af leasingformer, kan denne guide hjælpe dig med at give et fuldt overblik, så du kan vælge den rigtige leasingform for dig.

-----

Indholdsoversigt (index):

Hvad er leasing?

Hvad er restværdi?

Hvad er privatleasing?

Fordele og ulemper ved privatleasing

Hvad skal man være opmærksom på, når man vil lease bil privat?

Privatleasing med fri kilometer

Erhvervsleasing

Operationel leasing vs. finansiel leasing

Hvad er forskellen på de forskellige leasingmodeller?

Flexleasing

Del-leasing

Sæsonleasing

Releasing

Leasing uden udbetaling

Hvornår er det bedst at lease, frem for at købe en bil?

Hvor stort er dit kørselsbehov?

Hvordan ser det ud for din økonomi?

Hvor stor er din trang til at få ny bil med jævne mellemrum?

Leasingperioden, korttidsleasing og langtidsleasing

Kan det betale sig at importere bil fra Tyskland?

Regler for leasing

Hvordan fastsættes bilens registreringsafgift?

Det nye beskatningsgrundlag

Beskatning af fri firmabil

Forsikring og service

Hvor gammel skal man være for at lease en bil?

 

Hvad er leasing?

Leasing er en finansieringsform, der ligger et sted imellem leje og lånefinansiering. Når det kommer til leasing af bil, findes der mange former for leasing. Overordnet set findes der privatleasing og erhvervsleasing.

 

 

Hvad er restværdi?

Før vi går i dybden med de forskellige leasingformer, er det vigtigt, at du kender til begrebet restværdi. Restværdien er det beløb, bilen kan afhandles til, når leasingperioden er slut.

Ved en helt ny bil, vil restværdien falde rigtig hurtigt de første par år, den bruges. Efter de første par år, vil kurven for restværdien stagnere, men den vil hele tiden falde. Det er meget vigtigt, at restværdien er den samme som bilens reelle værdi, og at værdien er nedskrevet på et realistisk niveau.

Alt efter hvilken leasingform du vælger, kan restværdien altså have en væsentlig betydning for dig. Bliver restværdien sat for højt, hvorefter bilen sælges til en lavere pris, vil du modtage en efterregning på differencen. Det er altså ekstremt vigtigt, at restværdien afspejler bilens reelle værdi, hvis du vælger en leasingform, hvor du skal henvise til en tredjepart som ny køber.

Bilens restværdi fastsætter du i samarbejde med leasingfirmaet, så her skal du være opmærksom.

Tilbage til leasingguide index

 

Hvad er privatleasing?

At privatlease en bil hos Formula Leasing er faktisk det samme som at leje en bil, men med den forskel at du får overdraget den fulde råderet over bilen i den givne periode.

Privatleasing er en særlig god finansieringsløsning for dig, der ikke har råd til at betale en bil kontant. I stedet for at betale af på din købte bil i mange år, lægger du en udbetaling og betaler en fast månedlig ydelse. På den måde slipper du for at skulle tage et lån, og du vil ikke stå tilbage med en bil uden restværdi, når lånet er indfriet.

Ved at privatlease din bil, afleverer du den blot tilbage til Formula Leasing, når du ikke vil bruge den længere, og så kan du lease en nyere model.

Privatleasing er også en oplagt mulighed, hvis du er vant til at købe ny bil med få års mellemrum. Alle bilers restværdi falder altid mere markant de første år, end den gør, når bilen er nået en vis alder. Ved at privatlease slipper du altså for at hæfte for et stort værditab, hver gang du skifter bil.

Når du privatleaser en bil, er det ikke dig, der skal stå for løbende vedligeholdelse af bilen. Du skal altså ikke bekymre dig om udgifter til hverken service eller mekaniske reparationer. Disse udgifter er inkluderet i den faste månedlige ydelse, og du vil derfor have et klart overblik over dine leasingudgifter uden finansielle overraskelser.

Tilbage til leasingguide index

 

Fordele og ulemper ved privatleasing

Fordelene ved privatleasing er bl.a.:

 • Du kender dine månedlige ydelser i hele leasingperioden.
 • Engangsydelsen er lavere på en leasingbil, end på en bil du køber.
 • Leasingselskabet står for udgifterne til garanti og service.
 • Efter leasingaftalen er slut, skal bilen blot afleveres tilbage, og du skal ikke bekymre dig om videresalg.
 • Du får mulighed for at skifte bil, så ofte du vil, og du vil umiddelbart også få mulighed for at blive midlertidig ejer af en dyrere og mere lækker bil end ellers.

Ulemperne ved privatleasing er:

 • Du skal sørge for at få kontrakten udarbejdet og gennemgået grundigt.
 • Der er en vis risiko for ekstraomkostninger ved overkørte kilometer. Hos Formula Leasing tilbyder vi fri kilometerkørsel, så hos os skal du ikke bekymre dig om dette.
 • Der er som regel altid en mindre binding forbundet i din leasingkontrakt. Hvis du ønsker at ophæve din leasingkontrakt før tid, vil du miste førstegangsbeløbet.
 • Du skal som udgangspunkt betale for skader på din leasingbil. Derfor er det en god idé at tegne en forsikring. Hos Formula Leasing er din kaskoforsikring inkluderet i leasingydelsen.

Tilbage til leasingguide index

 

Hvad skal man være opmærksom på, når man vil lease bil privat?

For at opsummere:

Når du privatleaser en bil, består aftalen som regel af følgende:

 • En udbetaling / førstegangsydelse
 • En fast månedlig ydelse
 • En aftalt kilometerbegrænsning (dog ikke hos Formula Leasing, da vi tilbyder fri kilometerkørsel).

Inden du indgår aftalen, bør du være bevidst om, hvorvidt kontrakten også indeholder løbende vedligeholdelse og service. Du bør også undersøge, om kontrakten også indeholder elementer som forsikring, vejhjælp og/eller benzinkort.

Tilbage til leasingguide index

 

Privatleasing med fri kilometer

Afhængigt af leasingselskabet kan der være konsekvenser ved over- og underkørte kilometer. Hos langt de fleste leasingselskaber vil dine overkørte kilometer være dyrere, end hvis du havde prognoseret dem på forhånd. Ved underkørte kilometer er det langt fra hos alle selskaber, at du får dine penge tilbage.

I langt de fleste leasingaftaler vil den faste månedlige ydelse være afhængig af dit kørselsbehov. Jo flere kilometer du angiver at køre årligt, jo dyrere bliver din faste månedlige ydelse.

Det kan derfor lyde fristende at aftale en lavere kilometerbegrænsning for en billigere månedlig ydelse. Dog bliver det nogle dyre kilometer, hvis du først har nået din begrænsning. Du vil næsten altid opleve, at dine overkørte kilometer vil have en højere kilometerpris, end hvis du har underkørte kilometer. Det er altså ikke godt at overstige sin kilometerbegrænsning, ligesom du vil tabe penge på at have kørt for lidt kilometer ved leasingaftalens ophør. Det mest optimale for dig ville altså være at kende dit præcise kørselsbehov.

Det er altså ekstremt vigtigt at overveje sit kørselsbehov nøje, inden du sætter din kilometerbegrænsning, og det kan være svært.

I dag er det i særlige tilfælde muligt at lave leasingaftaler med fri kilometer. Hos Formula Leasing kan vi tilbyde dig privatleasing med fri kilometer. Det skyldes vores stærke forretningsmodel, der giver os mulighed for at tilbyde dette privilegie, uden at det vil ses i andre omkostninger. Ved at lease din bil hos Formula Leasing behøver du altså ikke bruge lang tid på at gruble over, hvor mange kilometer du regner med at køre på et helt år.

Tilbage til leasingguide index

 

Erhvervsleasing

Erhvervsleasing betyder, at din virksomhed står for alle omkostningerne i forbindelse med bilen. Bruger du en erhvervsleaset bil til at køre privat, betyder det altså, at du beskattes af fri bil. Bruges bilen udelukkende i erhvervsmæssige sammenhæng, er leasingydelsen fuldt fradragsberettiget.

For firmaer er det meget almindeligt at lease deres biler, da det blandt andet give den fordel, at momsen kan løftes som erhvervsdrivende. Erhvervsleasing er en fordel for virksomhedens likviditet, da der ikke skal investeres i større beløber, som der skal i forbindelse med køb eller lånefinansiering. Dette betyder altså, at firmaet vil beholde en større mængde kapital, som ellers ville være bundet i biler.

Tilbage til leasingguide index

 

Operationel leasing vs. finansiel leasing

Når du leaser en firmabil, kan du vælge mellem to leasingtyper: Operationel leasing og finansiel leasing. I meget grove træk kan du sammenligne operationel leasing med leje og finansiel leasing med lånefinansiering. Vælger du operationel leasing, skal bilen blot leveres tilbage til leasingfirmaet, når leasingperioden er slut. Vælger du finansiel leasing, skal du henvise til en køber af bilen, når leasingperioden er slut.

Hvorfor skal du vælge operationel leasing?

Vælger du operationel leasing, har du først og fremmest ingen risiko i forhold til bilens tab af værdi eller restværdi. Du skal ikke betale for bilens serviceomkostninger undervejs, da leasingaftalen indebærer alle værkstedsudgifter.

Du vil lease bilen i en bestemt periode, hvor den månedlige ydelse vil være lav og fast. Du vil få mulighed for at skifte din firmabil ud til en nyere model med jævne mellemrum, da du ikke skal bekymre dig om videresalg, og du blot skal aflevere bilen tilbage til Formula Leasing.

Hvorfor skal du vælge finansiel leasing?

Finansiel leasing læner sig lidt op ad et køb af en bil. Der er tale om en afbetaling på bilen, og derfor behandles bilen som et aktiv.

Ved finansiel leasing indestår du får restværdien i den forstand, at når du afleverer bilen efter leasingperioden, så indestår du for den værdi, du endnu mangler at betale af det fulde beløb for at eje bilen. Dog bliver der ikke medregnet afgift i dette beløb, og finansiel leasing er derfor stadig billigere end at købe.

Ved finansiel leasing er serviceaftalen umiddelbart ikke inkluderet i den månedlige ydelse.

Der er desuden mange skattemæssige fordele ved finansiel leasing. Hvordan din beskatning vil se ud, afhænger af den bil du vælger, men du vil opleve en langt mere gunstig beskatning, end hvis du køber en bil. Momsen for bilen vil blive fordelt over hele leasingperioden, så den heller ikke kan mærkes.

Tilbage til leasingguide index

 

Hvad er forskellen på de forskellige leasingmodeller?

Udover privatleasing og erhvervsleasing findes der også andre leasingformer, der er opbygget efter helt andre modeller. De mange forskellige leasingformer kan være svære at finde rundt i, og der er forskellige fordele og ulemper ved dem alle sammen. Inden du beslutter dig for, hvilken leasingform du vælger, bør du kende til både flexleasing, delleasing og sæsonleasing. Du kan i guiden her også læse om principperne i releasing og leasing uden udbetaling.

Tilbage til leasingguide index

 

Flexleasing

Flexleasing er – som navnet antyder – en mere fleksibel måde at lease biler på. Hos Formula Leasing er du ikke begrænset af et bestemt antal kilometer, som du maksimalt må køre, og du får mulighed for at køre i en større og mere luksuriøs bil. Biler, der udbydes til flexleasing, er nemlig ofte dyrere biler, som importeres fra udlandet. Jo dyrere en bil du vælger at lease, jo større besparelse opnår du også sammenlignet med en købt bil, da du vil opleve en større besparelse i forhold til den ellers høje registreringsafgift.

Der er mange fordele ved at vælge flexleasing. Du skal for eksempel ikke betale hele registreringsafgiften på en gang, og det er derfor meget lettere at komme i gang og vil give dig store likviditetsmæssige fordele.

Satserne for periodeafgifterne er afhængig af bilens første registreringsdato. De første 3 måneder skal du som udgangspunkt betale 2% af den fulde registreringsafgift. Fra fjerde måned og indtil 36. måned skal du kun betale 1% af registreringsafgiften, hvorefter du kun skal betale 0,5% af registreringsafgiften efter tre år. Læs mere om registreringsafgiften i afsnittet Hvordan fastsættes bilens registreringsafgift?

Når din leasingkontrakt er udløbet, er bilen afgiftsfri og kan også sælges til en udenlandsk køber. Det gør det nemmere for dig at sælge bilen videre, og du vil også kunne vælge mellem langt flere biler, når du skal flexlease, end hvis markedet begrænses til Danmark.

Du kan også vælge at forlænge leasingaftalen ved endt leasing, hvis du er blevet glad for bilen. Så skal der blot tegnes en ny kontrakt.

Ved flexleasing er det dog vigtigt, at du har et overblik over alle de tilhørende omkostninger, og her er restværdien særligt vigtig. Du har stor indflydelse på bilens tab af værdi, og du skal sørge for, at afskrivningerne er realistiske, sådan at restværdien afspejler bilens reelle værdi. Ellers kan du risikere at modtage en efterregning, hvis bilen ikke kan sælges til dens restværdi. Jo lavere restværdien bliver sat til, jo bedre er det for dig.

Nedenfor kan du se to vejledende eksempler på, hvordan dine udgifter til flexleasing kan beregnes.

 

OBS! Beløbene er sat ud fra et skøn og kan variere, alt efter hvilken bil, du vælger samt dens ekstraudstyr. Beløbene kan også variere ved en ændring i markedsrenten samt en ændring i procentsatsen og den rente, der skal betales til SKAT.

Du har et ønske om at udskifte din bil, og du vælger at flexlease, da du altid har drømt om at køre i en Audi. Du vil gerne lease en Audi A6 TDI 313 Avant. Fra ny koster bilen ca. 1,2 millioner kroner i Danmark alt efter dens ekstraudstyr.

Bilen kan også købes igennem en tysk forhandler for 344.000 kr. inkl. import til Danmark, ekskl. moms og dansk registreringsafgift. Registreringsafgiften kan for eksempel være 450.000 kr. Altså vil bilen have en samlet købspris på 344.000 kr. + 450.000 kr. + moms, 86.000 kr. = 880.000 kr.

Din ønskede Audi A6 er tre år gammel og har kørt 70.000 km. Du forventer at lease bilen i tre år med en årlig kilometerkørsel på ca. 20.000 km.

Du antager, at bilens afskrivninger vil svare til ca. 50% af dens værdi over de tre år.

Når du skal flexlease din Audi, vil du opleve følgende udgifter:

 • Du betaler et depositum, som du får tilbage, hvis bilen afleveres uden anmærkninger (fx 18.943 kr.)
 • Du skal betale en udbetaling på fx 30% af bilens pris + moms.
 • Du skal betale en fast månedlig ydelse (fx 6.250 kr. inkl. forsikring og moms).
 • Du fastsætter bilens prognoserede restværdi ved kontraktens udløb (fx 172.000 kr.)
 • Du skal betale et dokumentgebyr for oprettelse af leasingaftale og forsikringer (fx 5.000 kr.)

Dine samlede udgifter for at køre i en Audi A6 i tre år kan for eksempel se ud således:

 • Depositum: 18.943 kr.
 • Bilens værdi efter tre år: 172.000 kr. ekskl. moms (50% af bilens tyske pris på 344.000 kr.)
 • Fastsat restværdi for leasingaftalen: 172.000 kr. ekskl. moms
 • Udbetaling: 71.875 kr.
 • Samlet udgift for månedlige ydelser: 36 måneder * 6.250 kr. = 225.000 kr.
 • Ekstraudgifter ved salg af bilen til lavere restværdi: 172.000 kr. – 172.000 kr. = 0 kr.
 • Dokumentgebyr: 5.000 kr.
 • Samlet udgift i alt:

(Udbetaling (71.875 kr.) + ydelse (225.000 kr.) + Ekstraudgifter (0 kr.) + Gebyr (5.000 kr.) = 320.818 kr.

Du kan beregne din leasingpris på din drømmebil hos Formula Leasing nemt og hurtigt igennem vores leasingberegner.

Når du vælger flexleasing som leasingform, kan du også med fordel vælge kun at lave en leasingaftale på 1 år til at starte med, da du dermed kan udnytte en faldende registreringsafgift i løbet af de 3 år, du gerne vil køre i bilen. Hvis du forudbetaler nedskrivningerne af bilens restværdi for hver leasingperiode, vil du også få en lavere månedlig udgift.

Det første år skal du fx betale en udbetaling på 30% af bilens pris + moms. Andet år skal du dog kun betale 20%, og tredje år skal du kun betale 10%. Besparelsen ligger altså i den forholdsmæssige og faldende registreringsafgift og en lavere månedlig udgift.

OBS! Dette er under forbehold, at leasingreglerne om forholdsmæssig registreringsafgift stadig er gældende. Læs mere under afsnittet Regler for leasing.

Du kan læse mere om flexleasing her.

Tilbage til leasingguide index

 

Del-leasing

Del-leasing, også kaldet splitleasing, er til dig, der ønsker at bruge din leasede firmabil privat. Der indgås to kontrakter, hvor du og din arbejdsgiver deler udgifterne i en procentvis fordeling.

 

Ydermere deles I også om alle de tilhørende udgifter til vedligeholdelse mm.

Ved del-leasing får din arbejdsgiver den fordel, at de sparer en del af udgifterne til bilen. Samtidigt sparer du udgiften til beskatning af din firmabil.

Der er altså fordele ved del-leasing for både arbejdsgiver og privatforbruger, og du betaler kun for den procentdel af udgifterne, som du bruger privat.

Du kan læse mere om del-leasing her.

Tilbage til leasingguide index

 

Sæsonleasing

Sæsonleasing er en oplagt leasingform til dig, der kun bruger din bil i bestemte sæsoner og af den grund naturligvis ikke har lyst til at betale for leasingen hele året. Hvis du for eksempel leaser en cabriolet og kun er interesseret i at køre i den om sommeren, så betaler du kun for den i de måneder, hvor du faktisk kører i den.

I praksis vil betalingen stadig forløbe over 12 måneder, men den månedlige ydelse vil være væsentligt lavere, da du kun betaler for de måneder, hvor du aktivt bruger bilen. Hermed vil der også være færre omkostninger til forsikring og grøn afgift.

Du kan kombinere sæsonleasing med både privat- og erhvervsleasing og del-leasing. Sæsonleasing gør det muligt for dig at have to biler til en bils pris, hvis du kører i den ene det ene halvår, og i den anden det andet halvår.

Du kan læse mere om sæsonleasing her.

Tilbage til leasingguide index

 

Releasing

Langt de fleste leasingaftaler giver mulighed for, at du kan forlænge kontrakten, hvis du vil beholde bilen i længere tid.

Det er dog ikke det, som releasing betyder i denne sammenhæng. Ligesom du kan købe nye og brugte biler, findes denne mulighed også inden for leasing. Releasing er et udtryk for, at man releaser en bil, der tidligere har været leaset ud til en anden kunde. Tidligere medførte dette, at du ville få en god bil til en billigere pris, end hvad det ville koste dig at lease en ny leasingbil. Releasing har altså tidligere været et billigere alternativ til almindelig billeasing, i og med at udbetalingen og den månedlige ydelse har været betydeligt lavere.

Efter de nye afgiftsregler, der blev frigivet i 2017, kan det ikke nødvendigvis længere betale sig at release en brugt bil. De nye afgiftsregler indebærer nemlig, at den afgiftsmæssige værdi for bilen skal opgøres igen, når den overdrages til en tredjepart. De tidligere afgiftsmæssige fordele bortfalder altså både for leasingfirmaet og dermed også for leasingtageren.

Groft sagt kan det bedre betale sig at lease en ny bil, hvis den brugte har kørt mere 15.000 kilometer.

Tilbage til leasingguide index

 

Leasing uden udbetaling

For nyligt er der kommet en ny privatleasingaftale, der gør det muligt at lease uden udbetaling. Dette kan være enormt fristende for dig, der ikke har råd til at betale den kontante udbetaling, der godt kan gøre lidt ondt på kontoen.

Årsagen til at leasingselskaber normalt kræver et vis beløb i udbetaling / førstegangsydelse er, at leasingselskabet står med en stor risiko, hvis leasingtageren ikke kan betale sine månedlige ydelser. Sker dette, er leasingselskabet nødsaget til at sælge bilen for at få de tabte penge igen.

I dag er der efterhånden mange leasingselskaber, der tilbyder leasing uden udbetaling, og disse selskaber er nødt til at finde en økonomisk sikkerhed et andet sted end gennem din førstegangsydelse.

Selvom leasing uden udbetaling umiddelbart lyder som en billig løsning, så er det slet ikke tilfældet. Sammenlignet med at købe en bil, vil det faktisk koste dig flere penge at lease en bil uden udbetaling. Alene de løbende leasingydelser overstiger, hvad det vil koste at købe bilen kontant. Derudover skal du jo, da der er tale om leasing, aflevere bilen tilbage, når leasingaftalen er udløbet. Du vil højst sandsynligt aflevere en bil tilbage, der har en restværdi på 40-50 % af den originale købsværdi fra ny. Denne restværdi ser du ikke skyggen af, fordi du skal aflevere bilen tilbage igen.

Leasing uden udbetaling er en alvorlig fælde for dig, der ikke har et stort overblik over din økonomi. Den typiske målgruppe for den nye leasingaftale er især unge, der ønsker en bil med det samme. Det er nemt at få en leasingbil uden udbetaling, og det kan være enormt fristende. Men det er også nemt at havne i RKI, hvis du pludselig ikke kan betale regningen.

Tilbage til leasingguide index

 

Hvornår er det bedst at lease, frem for at købe en bil?

Det bliver mere og mere populært at lease biler frem for at købe. Det kan dog være svært at finde ud af, hvornår det er billigst for dig at lease frem for at købe.

Når du skal tage den endelige beslutning, er der tre ting, du bør overveje:

 • Hvor stort er dit kørselsbehov?
 • Hvordan ser det ud for din økonomi?
 • Hvor stor er din trang til at få ny bil med jævne mellemrum?

Der er selvfølgelig mange flere faktorer, der påvirker, om det kan betale sig for dig at lease frem for at købe. Det er for eksempel en god ide at sætte sig godt og grundigt ind i bilmarkedet, så du er klar over, hvor billigt du kan købe en bil for på det givne tidspunkt. Du kan sammenligne bilmarkedets priser med leasingpriserne ved hjælp af vores leasingberegner.

Tilbage til leasingguide index

 

Hvor stort er dit kørselsbehov?

Hos langt de fleste leasingselskaber skal du, som tidligere nævnt, angive hvor mange kilometer, du forventer at køre. Din månedlige ydelse vil afspejle antallet af kilometer, du har angivet. Overskrider du kilometergrænsen, får du en ekstra regning på det antal kilometer, du har overskredet. Hos Formula Leasing tilbyder som noget eksklusivt et frit kilometerforbrug. Hos os behøver du derfor ikke bekymre dig om et max antal af kilometer, og dit kørselsbehov behøver ikke at være en vigtig faktor, når du skal vælge mellem køb eller leasing af din bil.

Tilbage til leasingguide index

 

Hvordan ser det ud for din økonomi?

Som tidligere nævnt er der store likviditetsmæssige fordele ved at vælge leasing frem for køb af din bil. Der er en mindre udbetaling forbundet med leasing, og du vil derfor have flere penge til rådighed og ikke evt. være nødsaget til at tage et lån.

Leasing er en mere fornuftig beslutning, hvis du har stabilitet i dit liv. Er der store muligheder for pludselige forandringer, som for eksempel at du får tilbudt nyt job med firmabil, eller at du får længere til arbejde, kan det have indflydelse på dit kørselsbehov. Det er dog ikke en faktor, du skal bekymre dig om hos Formula Leasing, da vi tilbyder dig ubegrænset kilometerkørsel.

Tilbage til leasingguide index

 

Hvor stor er din trang til at få ny bil med jævne mellemrum?

Spørgsmålet lægger lidt op til et naturligt svar. Kan du ikke lide tanken om at køre i den samme bil i mere end 3-4 år, kan det betale sig at lease frem for at købe. En ny bils restværdi er eksponentielt aftagende. Det vil sige, at bilens restværdi vil falde rigtig meget de første par år, hvorefter afskrivningerne vil være mindre de følgende år. Det kan altså ikke betale sig at købe ny bil hvert andet, tredje eller fjerde år, og her er leasing klart en fordel for dig.

Tilbage til leasingguide index

 

Leasingperioden, korttidsleasing og langtidsleasing

Korttidsleasing, også kaldet minileasing, er – som navnet hentyder til – en leasingform, hvor man leaser i en kortere periode. Korttidsleasing er altså lidt en mellemting mellem traditionel leasing og almindelig billeje. Korttidsleasing forløber typisk over seks måneder eller mindre.

Vælger du korttidsleasing som leasingform, skal du i mange tilfælde ikke betale en udbetaling. Din eneste startomkostning vil oftest være et depositum, som du får tilbage, hvis bilen tilbageleveres uden anmærkninger.

Langtidsleasing er den mest almindelige og forløber typisk over 3 år. Langtidsleasing er for dig, er har behov for en bil i længere tid end seks måneder.

Det er selvfølgelig relevant at overveje, om du skal korttidslease eller langtidslease din kommende leasingbil. Har du et meget svingende kørselsbehov, eller skal du kun bruge bilen i en kort periode, kan det selvfølgelig være en fordel at vælge korttidsleasing. Dog er langtidsleasing mindre risikofyldt og vil give dig større besparelser, hvis du har et jævnt kørselsbehov og har brug for en bil i længere tid.

Tilbage til leasingguide index

 

Kan det betale sig at importere bil fra Tyskland?

Der handles generelt med flere luksusbiler på det tyske marked end på det danske. Derfor kan det i hvert fald med flexleasing som regel også betale sig at sælge bilen videre på det tyske marked. Men kan det også betale sig at importere bilen fra Tyskland?

Helt generelt er der ikke et rigtigt svar til dette spørgsmål. Du er nødt til at vurdere det ud fra den enkelte bil. Alt afhængigt af dine ønsker til bilens ekstraudstyr, er det forskelligt, hvorvidt det kan betale sig at importere bilen. Selvom brugtvognspriserne har været faldende i Danmark, har de det også i Tyskland, så det er ikke her, du skal bruge din energi på at sammenligne.

Der er dog fordele ved at importere fra Tyskland, som næsten altid er gældende. Først og fremmest er udvalget af biler – og særligt luksusbiler – i Tyskland er meget større end i Danmark. Du vil opleve, at din importerede bil vil være i generel bedre stand og være udsat for mindre rust.

Du vil også opleve, at mange af de tysk importerede biler generelt har kørt færre kilometer end de danske. De vil generelt have bedre og mere ekstraudstyr, så hvis dette har stor betydning for dig, bør tyske importbiler være en klar overvejelse for dig.

Det vil altså være en god ide at starte med at finde din drømmebil. Dernæst kan du sammenligne priserne på det danske marked med det tyske. Efter du har tillagt den danske registreringsafgift samt moms til den tyske købspris, vil du ofte opleve, at den endelige pris stadig er billigere end på det danske marked.

Derfor er der mange leasingfirmaer, der importerer tyske biler til Danmark. Særligt ved flexleasing vil du opleve et større udvalg af luksusbiler, da mange af dem er importeret fra Tyskland.

Tilbage til leasingguide index

 

Regler for leasing

Markedet for leasing oplevede et turbulent efterår i 2017, da der blev ændret i leasingreglerne flere gange. I september 2017 valgte Regeringen og Dansk Folkeparti at stramme reglerne for afgifterne ved leasing. Indtil da har nye biler, som har været brugt til leasing, haft et lavt beskatningsgrundlag, fordi bilerne ved første indregistrering ofte havde en lav pris og lav registreringsafgift.

Tilbage til leasingguide index

 

Hvordan fastsættes bilens registreringsafgift?

Beregning af registreringsafgiften skal fastsættes ud fra den danske handelsværdi for bilen. Når handelsværdien skal vurderes på en brugt bil, tages der udgangspunkt i den danske markedspris hos en forhandler. Det vil normalt være den pris, som en typisk forhandler ville tage for bilen i udsalgspris, fratrukket nogle lovmæssige fradrag på omtrent 8 %. Handelsværdien fastsættes ud fra en gennemsnitsværdi af tilsvarende biler. Dog bliver de billigste og dyreste biler taget ud af betragtning for at undgå, at andre biler, der eksempelvis er værdisat for højt, bliver talt med i beregningen.

I forhold til leasing har leasingselskaberne mulighed for at betale en forholdsmæssig registreringsafgift i stedet for den fulde registreringsafgift på en gang. Leasingselskabet betaler en lav og faldende procentdel af registreringsafgiften på månedlig basis, og efter tre år har leasingselskabet betalt 51 % af afgiften. Ved at sælge bilen efter tre år kan leasingselskabet altså nøjes med kun at betale halvdelen af bilens registreringsafgift, og det er det, der gør det muligt for dig fx at flexlease en luksusbil til en lavere månedlig ydelse.

Tilbage til leasingguide index

 

Det nye beskatningsgrundlag

I dag bliver beskatningsgrundlaget udgjort af bilens markedsværdi på det tidspunkt, hvor den skal genvurderes. Dette skal ske senest fire måneder efter bilens første indregistrering. Beskatningsgrundlaget vil derfor ikke være influeret af den lave købspris, og den afgiftsmæssige fordel ved leasingbiler er ikke længere gældende.

Dette gælder dog kun for biler, der er indregistrerede efter d. 3. oktober 2017, hvor den nye lov trådte i kraft. Biler, der er ældre end denne dato, vil stadig blive beskattet efter samme lave grundlag. Leasingaftaler, der er indgået efter samme dato kan også afsluttes som efter de gældende regler.

Reglen om, at den afgiftspligtige værdi for brugte biler ikke kan overstige bilens oprindelige pris fra ny, gælder heller ikke længere.

Der er ydermere stillet et lovforslag om, at leasingselskabet altid skal indestå for restværdien for at beskytte brugeren. Dette lovforslag ville have sat en stopper for finansiel leasing og flexleasing og gøre leasing dyrere på månedlig basis. Regeringen har dog indtil videre trukket den del af lovforslaget tilbage. Finansiel leasing og flexleasing er nemlig ikke en del af den unddragelse af afgift, som snyder statskassen for penge, og samtidigt indberetter leasingselskaberne aktivt bilens værdi, som de skal stå inde for over for staten og kunden.

Det er både en god løsning for staten og for leasing-tageren. Selvom leasing-tageren i princippet ikke er beskyttet mod tab af bilens restværdi, bliver leasing ikke dyrere, fordi leasingselskabet ikke er tvunget til at indestå for restværdien i alle tilfælde. Finansiel leasing og flexleasing vil altså fortsat være en mulighed, og indtil videre er det kun i erhvervsmæssige sammenhænge, at de afgiftsmæssige fordele bortfalder.

Da stramningerne medfører administrative byrder for erhvervslivet, vil stramningerne blive taget op igen og evalueret i 4. kvartal i 2018.

Tilbage til leasingguide index

 

Beskatning af fri firmabil

Hvis din arbejdsplads stiller en firmabil til rådighed for dig, vil du blive beskattet af firmabilen. Beskatningen af fri firmabil beregnes ud fra en procentdel af bilens værdi samt et miljøtillæg.

Uanset hvor mange kilometer, du kører i din firmabil, vil det ikke have betydning for, hvor meget du skal betale i SKAT. Ansvaret for indberetningen ligger også hos din arbejdsgiver. Du skal dog være opmærksom på, at din egen forskudsopgørelse skal justeres til, at du også skal betale skat af fri bil, sådan at din trækprocent er korrekt. Ellers risikerer du at få et skattesmæk, når årsopgørelsen er klar.

Fastsættelsen af bilens værdi vurderes først og fremmest ud fra dens alder.

Hvis bilen er under tre år gammel ved leasingkontraktens startdato, vil du blive beskattet af biles pris fra ny. Hvis bilen er fabriksny, vil du også blive beskattet ud fra forhandlerens leveringsomkostninger.

Hvis bilen er mere end tre år gammel, vil beskatningsgrundlaget blive fastsat ud fra markedsværdien, som fastsættes ud fra lignende bilers handelspriser. Bilens markedspris skal kunne dokumenteres.

Hvis bilen er mindre værd end 160.000 kr., vil beskatningsgrundlaget fastsættes, som hvis bilen havde været 160.000 kr. værd. Det skyldes, at beskatningen regnes ud fra et minimumsgrundlag, som er 160.000 kr.

Beskatningsprocenten fastsættes ud fra den værdi, bilen er vurderet til. Er værdien fastsat til mindre end eller lig 300.000 kr., vil beskatningsprocenten være 25% af bilens værdi. Er værdien fastsat til mere end 300.000 kr., vil beskatningsprocenten være 25% for de første 300.000 kr. og 20% for den resterende værdi.

Ydermere skal der ved leasing af fri bil også betales et miljøtillæg. Miljøtillægget er lig 150 % af den årlige grønne ejerafgift. Tillægget fastsættes altså efter bilens brændstofforbrug (hvor mange km bilen kører på literen).

Når værdien på bilen er fastsat, kan du beregne beskatningen. Opsummeret vil beskatningen være 25% af værdien op til 300.000 kr. samt 20% af den del af værdien, der evt. skulle overskride de 300.000 kr. Dernæst tillægger du miljøtillægget, hvorefter du har din skattepligtige værdi.

 

Tilbage til leasingguide index

 

Forsikring og service

Udover beskatning af din leasingbil, skal du også tage stilling til bilens forsikring samt service og reparationer.

Forsikring

Når du leaser en bil, er det lovpligtigt at have en tilhørende ansvarsforsikring, ligesom når du køber en bil. Der er dog den forskel på køb og leasing af bil, at når du leaser en bil, er det også påkrævet, at du har en kaskoforsikring. En kaskoforsikring dækker din bil, hvis den skulle blive stjålet eller blive skadet i et færdselsuheld.

Din forsikring på en leasingbil dækker i lige så høj grad, som hvis det var en købt bil. Derfor kan det altid betale sig at undersøge, om det kan betale sig at udbedre de eventuelle skader gennem din bilforsikring, inden du afleverer den tilbage til leasingfirmaet. Nogle gange kan leasingselskabet udbedre skaderne billigere, end hvad de fastsættes til af forsikringsselskabet.

Det bliver mere og mere normalt også at tegne en tilbageleveringsforsikring, når der leases biler. En tilbageleveringsforsikring dækker i et vist omfang de skader, der kan opstå på bilen i leasingperioden. I en tilbageleveringsforsikring vil der også være en selvrisiko. I nogle tilfælde er tilbageleveringsforsikringen inkluderet i din bilforsikring, og det er bestemt et område, der er værd at undersøge.

Hos Formula Leasing er din kaskoforsikring inkluderet i din leasingydelse. Du kan beregne din leasingpris på din drømmebil nemt og hurtigt igennem vores leasingberegner.

 

Service

Hvor meget, du skal tage udgifter til service med i dine overvejelser, afhænger af den leasingform du vælger.

Flexleasing differentierer sig blandt andet fra privatleasing ved, at din flexleasingkontrakt ikke dækker udgifterne for reparationer og service. Det afspejler sig også i en billigere fast månedlig ydelse ved flexleasing.

Vælger du privatleasing, er det altså i de fleste tilfælde ikke dig, der står for udgifterne hertil, men det er dit ansvar at holde øje med, hvornår bilen skal til syn.

I de fleste er det også muligt at få inkluderet udgifter til service i leasingaftalen. Dette vil som regel vejes op imod en højere fast månedlig ydelse.

Tilbage til leasingguide index

 

Hvor gammel skal man være for at lease en bil?

Hvor gammel du skal være for at lease en bil, afhænger af leasingfirmaet. Som udgangspunkt kan du lease en bil, fra du er 18 år gammel. Der er dog nogle leasingfirmaer, der kræver, at du fx er min. 21 eller i nogle tilfælde 23 år. Særligt ved korttidsleasing vil du opleve, at de fleste leasingfirmaer hæver aldersgrænsen. I disse tilfælde vil de højst sandsynligt også kræve, at du får tegnet en kaskoforsikring.

Tilbage til leasingguide index